Διαχείριση ισολογισμών

Προσθήκη νέου ισολογισμού

Ακύρωση & επιστροφή


Δώστε τον τίτλο που θέλετε για τον ισολογισμό, επιλέξτε το αρχείο PDF, και στη συνέχεια πατήστε +Δημοσίευση ισολογισμού.


 

+ Δημοσίευση ισολογισμού