Επιδότηση δημιουργίας ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, eshop και online εφαρμογής με 70%

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

Έως 10 Ιανουαρίου 2021

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου σας σε συνεργασία με συνεργάτες μας
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άλλες επενδυτικές ενισχύσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα

  • - Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
  • - Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)
  • - Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)
  • - Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  • - Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  • - Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα

Περιφέρεια ΠελοποννήσουΕΣΠΑ